CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI AN GIANG TECH - HOTLINE: 0971.878.978 - 0979.40.00.66

Văn bản pháp quy về chứng thực số

Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA được Bộ TT&TT cấp 28/09/2015
Chứng thư số Viettel-CA mới cấp ngày 13/05/2019, thời hạn 13/05/2024
Quy chế chứng thực dịch vụ Viettel-CA
Hợp đồng cung cấp dịch vụ Viettel-CA

Phần mềm

Bộ cài đặt ứng dụng mBCCS CME cho HĐH Android
Viettel-CA Tool v1.0
Phần mềm fix lỗi smartcard thiết bị Token V4, V5
Java 7U51
Plugin TMS V5
Phần mềm Viettel CA Signer Plugin 1.1.0.0
Java 7U80 dành cho win 64 bit
Java 7U80 dành cho win 32 bit
viettel-ca-tms_java.dll
Bộ cài đặt USB Token Secure V0
Bộ cài đặt ViettelCA Plugin Signer
Phần mềm fix lỗi CCID với win XP với USB Token V4
LDAP Admin Tool
Phần mềm Driver USBToken v1
Phần mềm Driver USBToken v2
USB Token Hồng Tiễn V1
USB Token V2
Signofline
Phần mềm Plugin ký số KHO BẠC NHÀ NƯỚC <<FIX LỖI OCSP>>

Phần mềm khác

Phần mềm iTaxViewer 1.1.0
Phần mềm ký XML offline
Phần mềm iTaxView 1.0.6
IDS version 2.0
JavaPlugin tương thích với hệ thống VNACCS
JavaPlugin tương thích với hệ thống VNACCS
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.2

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Chúng tôi luôn cám kết bảo mật thông tin của quý khách
GỬI THÔNG TIN